top of page
MT logo with transparent backgropund.png

Majestic Touch
Home Care Services, Inc.

Pi Bon Swen Lakay...

Istwa Nou

Green Wateroclor Leaf Linktree Background.png

Ekip pwofesyonèl nou an se plis pase 100 moun fò. Anplwaye jesyon nou an gen plis pase 30 ane eksperyans nan endistri swen sante a. Ou ka depann de anplwaye ki gen eksperyans nou yo ba ou ak pi bon swen an.

Nan Majestic Touch, nou delivre swen ou nan on anviwònman ki pi konfòtab,  ki mwen chè, nan pwòp kay ou. Nou pa mande pou ou wè doktè diferan. Doktè pèsonèl ou ap sipèvize swen ou nan men Majestic Touch Home Care Services, Inc.

Pou anpil moun, Majestic Touch Home Care Services, Inc senbolize rezireksyon oswa imòtalite. Pou nou, non ak senbòl la reprezante misyon nou pou ede retabli vwazen nou yo ak pou nou pèpetye bon sante.

Kisa nou fè

Nan Majestic Touch, nou konprann bezwen inik ak defi ke granmoun (18+) fè fas chak jou. Nou bay sèvis èd sante espesyalize prepare pou satisfè kondisyon endividyèl kliyan nou yo.

Poukisa pou ou chwazi Majestic Touch?

 

  • Moun kap Bay Swen Ekspè: Èd sante nou yo se pwofesyonèl trè antrene ki gen eksperyans nan bay swen pèsonalize pou pasyan yo kek yo granmoun ou timoun, kek yo gen twomatik nan sèvo yo. Yo dedye a amelyore bon jan kalite lavi pasyan yo ak fè pwomosyon endepandans.

 

  • Plan Swen Endividyalize: Nou devlope plan swen konplè ki prepare ak bezwen espesifik chak pasyan. Sèvis nou yo fèt pou adrese byennèt fizik, emosyonèl, ak mantal, asire nivo ki pi wo nan konfò ak sipò.

 

  • Apwòch konpasyon: Nou kwè nan trete kliyan nou yo ak respè, diyite, ak senpati. Moun kap bay swen nou yo ankouraje relasyon siyifikatif ak moun yo pran swen, bay konpayi ak sipò emosyonèl.

Green Wateroclor Leaf Linktree Background (1).png

Nou pran swen nenpòt moun ki limite lakay yo
 

Green Wateroclor Leaf Linktree Background_edited.png

The Bronx
Queens 
Brooklyn
Manhattan
Long Island (Nassau County Included)

Sèvis Yo

Healthy Meal

Preparasyon Repa

Chak pla prepare ak lanmou, nou asire moun ki nan swen nou resevwa manje yo bezwen pou yon demen ki pi klere. Angajman nou pou bay bon manje ak bon gou se yon temwayaj nan devouman enkonvenyans nou an kòm moun kap bay swen.

Senior Patient with Walker

Asistans Mobilite

 Avèk jantiyès ak konpreyansyon, nou prete asistans nou, ankouraje endepandans pandan y ap soutni diyite. Soti nan repa nan swen pèsonèl, dedikasyon inegal nou an asire ke tout aspè lavi kotidyen apwoche ak sansiblite e konpasyon. Ansanm, nou kreye yon anviwònman kote moun nou pran swen yo ka boujonnen ak fè eksperyans nivo ki pi wo nan konfò ak sipò.

Green Wateroclor Leaf Linktree Backgroun

Administrasyon Medikaman

Moun kap bay swen yo asire ke kliyan yo pran medikaman yo alè ak egzat doz  pou byennèt yo nou. Avèk atansyon medikal, nou soutni rejim preskri yo, bay rapèl ak sipò pou ankouraje sante pi bon. Angajman nou nan jere medikaman reflete devouman nou nan swen konplè, asire ke sante kliyan nou yo rete yon pi gwo priyorite. Avèk konpasyon ak responsablite, nou fè efò pou kreye yon anviwònman ki san danje.

Patient and Nurse

Konpayi

Moun kap bay swen yo ankouraje relasyon siyifikatif ak kenbe pasyan nou yo amize. Pi lwen pase bay swen fizik, nou envesti nan konpayi, angaje nan konvèsasyon, ak pataje moman ri ak chalè. Nou konprann enpòtans ki genyen nan koneksyon imen ak enpak pozitif li genyen sou byennèt. Atravè amitye otantik, nou kreye yon anviwònman ki bay sipò ki leve lespri, anrichi lavi, epi asire pasyan nou yo santi yo gen valè ak pran swen chak etap nan wout la.

Kontakte Nou

Adrès

Kontak

Orè Ouvèti

5019 Avenue N

Brooklyn

NY 11234

+1 (718) 377-0094

fax icon.png

+1 (718) 377-0098

Lendi-Vandredi

9:00 am – 5:00 pm

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page