top of page
Caregiver

Kalifisasyon nou 

Lisans eta Nouyòk

Nou te jwenn lisans nou an pou nou opere dapre atik 36 nan lalwa sante piblik la pou sèvis sante yo espesifye.

Home Health Aide

Nursing

Personal Care

Anplwaye èd nou yo kenbe anpil sètifikasyon 

Yo vize bay pi bon swen posib pou ou oswa moun ou renmen yo.

Home Health Aide Certified - Obligatwa (yo dwe kenbe sètifikasyon sa a)

Personal Care Aide Certified

Certified Nursing Assistant

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Certified

e piplis...

bottom of page